Sveiki

Asociacija „Lietuvos kreditas“  yra Jungtini? Taut? jud?jimo Global Compact narys. Asociacija ir jos nariai veikia atsakingai: nedarydami alos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Pasaulio paangiomis j?gomis, valdios institucijomis ir nevyriausybin?mis organizacijomis dalyvauja socialini? ir aplinkos apsaugos problem? sprendime, prisideda  prie visuomen?s raidos ir ekonomikos augimo. „Lietuvos kreditas“ atstovauja savo narius kurdama ryšius su valstybin?mis ir kitomis institucijomis organizuoja mokymus, m?nesinius susitikimus, kuri? metu kei?iamasi patirtimi, aptariamos rinkos aktualijos ir kiti nariams aktual?s klausimai.

Plačiau

Naryst?

Plačiau

Statistika

Plačiau

Projektai

Plačiau

Naujienos

2017-12-12

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2017-12-28  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, ...

Plačiau

Sveikiname kredito unij? narius, darbuotojus ir vadovus su Tarptautine kredito unij? diena!

Lietuvos kreditas

...

Plačiau
2017-08-21

D?l asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio nari? susirinkimo .

2017-09-05 dien? 12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks ...

Plačiau
2017-06-21

Asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio nari? susirinkimas 2017-07-14 .

2017-07-14 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilni...

Plačiau