2017-12-28 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2017-12-28  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Sutarčių tvirtinimas.
  2. Sprendimo dėl Stabilizacijos  fondo lėšų tvirtinimas.
  3. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-12-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2016-12-12