2020-03-25 Visuotinis narių susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2020-03-25  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas ataskaitinis  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2019 metais.

2. Asociacijos 2019  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2019 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2019 m.tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2020 metams.

6. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-03-20 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu: S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2020-03-10