Asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis narių susirinkimas 2016-05-03

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 3 dieną,12 valandą, adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius, Vvyks asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl Asociacijos įstatų pakeitimo ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimo;
2) Dėl sutarčių tvirtinimo.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais asociacijos nariai galės susipažinti nuo 2016 m. balandžio 23 d., adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba