Asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis nari? susirinkimas ?vyks 2017-03-23

Informuojame, kad 2017-03-23 d. 12 val. adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvark?:

  1. Stabilizacijos fondo komisijos veiklos u× vis? laikotarp? ataskaita.
  2. Stabilizacijos fondo komisijos nari? atšaukimas.
  3. Asociacijos naujos ?stat? redakcijos tvirtinimas.
  4. Stabilizacijos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos tvirtinimas.
  5. Einamieji klausimai.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, asociacijos nariai gal?s susipa×inti nuo 2017-03-13, adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2017-03-06