Asociacijos narių susirinkimas 2020-04-08

 

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-04-08  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Sutarties tvirtinimas.
  2. Einamieji klausimai.
  3. Nuo 2020-03-21 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

    Valdyba

    2020-03-20