Asociacijos narių susirinkimas 2020-06-15

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-06-15  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Sutarties tvirtinimas.
  2. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-06-01 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2020-05-27