Ataskaitinis susirinkimas 2017-04-12

Asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinis visuotinis nari? susirinkimas.

2017-04-12 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvark?:
1. Valdybos ataskaita u× asociacijos veikl? 2016 metais.

2. Asociacijos 2016  met? finansin? atskaitos  tvirtinimas.

3. 2016 met? pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo ?mok? ir l?š? panaudojimas.

5. Asociacijos planai 2017 metams.

6. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-04-02 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipa×inti  adresu:  M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2016-03-27