Visuotinis nari? susirinkimas 2016-08-31

D?l asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  visuotinio nari? susirinkimo.

Informuojame, kad 2016-08-31  12 val. adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvark?:

  1. D?l stabilizacijos fondo komisijos ataskaitos;
  2. D?l Asociacijos ?stat? pakeitimo ir naujos ?stat? redakcijos tvirtinimo;

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, asociacijos nariai gal?s susipa×inti nuo 2016 m. rugpj??io 20 d., adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Informacij? apie susirinkim?  patalpinta 2016-08-16  asociacijos tinklalapyje www.lietuvoskreditas.lt

Valdybos pirmininkas                                                                                      dr.K?stutis Olšauskas