VNS 2017-07-14

Asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k.124139116) visuotinis nari? susirinkimas 2017-07-14.

2017-07-14 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvark?:

  1. Sutar?i?  tvirtinimas.
  2. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-07-10 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipa×inti  adresu:  M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2016-06-21