Visuotinis narių susirinkimas 2017-09-05

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2017-09-05 dieną 12 val. adresu M.K.Čiurlionio g. 70, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.