Visuotinis narių susirinkimas 2019-03-27

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2019-03-27 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2018 metais.

2. Asociacijos 2018  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimas.

5. Ataskaitos GC tvirtinimas.

6. Asociacijos planai 2019 metams.

7. Asociacijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

8. Einamieji klausimai.

Nuo 2019-03-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu: S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2019-03-05