Ataskaitinis susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2023-04-28 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2022 metais.

2. Asociacijos 2022  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2022 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2023 metams.

6. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2023-04-15 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2023-03-28