2016-12-22 visuotinis nari? susirinkimas

D?l asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  visuotinio nariri? susirinkimo.

Informuojame, kad 2016-12-22 d. 12 val. adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvark?:

  1. Valdybos ataskaitos d?l stabilizacijos fondo komisijos veiklos pristatymas;

  2. D?l stabilizacijos fondo nari? veiklos teis?tumo ir atsakomyb?ss tyrimo;

  3. D?l  stabilizacijos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo;

  4. D?l nario metinio mokes?