Apie mus

Asociacija "Lietuvos kreditas" veikia nuo 1997-08-28 dienos.Tai pirmoji kredito unij┼│ asociacija Lietuvoje.

Asociacijos veiklos tikslai

  • Suburti finansines institucijas, ─»staigas, juridinius asmenis, vykdan─Źius komercin─Ö - ┼źkin─Ö veikl─ů finans┼│ srityje ar kitaip su šia veikla susijusius asmenis  finansin─Śms problemoms spr─Östi ir inovacijoms finans┼│ srytyje diegti.

  • Siekti finansini┼│ ─»staig┼│ veiklos stabilumo ir patikimumo; formuoti stabilizacijos fond┼│, skirt┼│ Nari┼│ mokumui atkurti, kapitalo pakankamumui u┼żtikrinti ir veiklos efektyvumui padidinti.

  • Kelti  Nari┼│ ir darbuotoj┼│ kompetencij┼│ ir kvalifikacij─ů, skatinti asociacijos Nari┼│ aktyvum─ů, stiprinti j┼│ organizuotum─ů ir sugeb─Śjim─ů atstovauti asociacijos interesus.

  • Konstruktyviai bendradarbiauti su Lietuvos banko, ministerij┼│ ir savivaldybi┼│ valdymo organais ir Lietuvos respublikos, Europos s─ůjungos institucijomis sprend┼żiant Asociacijai aktualius klausimus; atstovauti ir ginti visuomen─Śje bei vald┼żios institucijose Asociacijos interesus.

  • Pl─Śtoti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, asociacijomis ir ─»staigomis Lietuvoje bei u┼żsienyje.

  • R┼źpintis finansini┼│ institucij┼│ bendradarbiavimo su smulkiu verslu pl─Śtra, pad─Śti asociacijos Nariams prisiderinti prie ES vykdomos finansin─Śs ir verslo politikos.


Asociacija „Lietuvos kreditas“ nuo 2011 m. rugpj┼ź─Źio 23 dienos yra Jungtini┼│ Taut┼│ jud─Śjimo Global Compact narys (63 nariai Lietuvoje ir 8000 pasaulyje).

Asociacija ir jos nariai veikia atsakingai: nedarydami ┼żalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Pasaulio pa┼żangiomis j─Śgomis, vald┼żios institucijomis ir nevyriausybin─Śmis organizacijomis dalyvauja socialini┼│ ir aplinkos apsaugos problem┼│ sprendime, prisideda  prie visuomen─Śs raidos ir ekonomikos augimo.

„Lietuvos kreditas“ atstovauja savo narius kurdama ryšius su valstybin─Śmis ir kitomis institucijomis organizuoja mokymus, m─Śnesinius susitikimus, kuri┼│ metu kei─Źiamasi patirtimi, aptariamos rinkos aktualijos ir kiti nariams aktual┼źs klausimai.

„Lietuvos kreditas“ renka  ir skiria l─Śšas paramai ir labdarai. 

Asociacija atvira visiems juridiniams asmenims , kuri┼│ siekiai ir tikslai yra tokie pat arba artimi „Lietuvos kreditas“ asociacijos tikslams.

„Lietuvos kredito“ aukš─Źiausias valdymo organas yra nari┼│ susirinkimas.

Tarp susirinkim┼│ asociacijos veiklai vadovauja valdyba.


Asociacijos valdyba

  • Valdybos pirmininkas K─Östutis Olšauskas
  • Valdybos narys Vytautas Olšauskas
  • Valdybos narys Vytautas Lapienis