Visuotinis narių susirinkimas 2018-03-27

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2018-03-27 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2017 metais.

2. Asociacijos 2017  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimas.

5. Asociacijos planai 2018 metams.

6. Einamieji klausimai.

Nuo 2018-03-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2018-02-28