2022-04-15 Visuotinis narių susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2022-04-15 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2021 metais.

2. Asociacijos 2021  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2021 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2022 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2022-04-05 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2022-03-28