Ataskaitinis susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2024-04-24 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2023 metais.

2. Asociacijos 2023  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2023 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2023 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2024 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Asociacijos valdybos narių ir pirmininko  rinkimai.

8. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2024-04-10 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2024-04-01