Ataskaitinis susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2024-04-24 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2023 metais.

2. Asociacijos 2023  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2023 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2023 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2024 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Asociacijos valdybos narių ir pirmininko  rinkimai.

8. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2024-04-10 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2024-04-01

Plačiau

2021-03-30 VNS

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2021-03-31 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2020 metais.

2. Asociacijos 2020  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2021 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2021-03-20 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2021-03-10

Plačiau

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2021-03-31 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2020 metais.

2. Asociacijos 2020  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2021 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2021-03-20 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2021-03-10

Plačiau

2022-04-15 Visuotinis narių susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2022-04-15 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2021 metais.

2. Asociacijos 2021  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2021 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas.

5. Asociacijos planai 2022 metams.

6. Ataskaitos GC tvirtinimas.

7. Einamieji klausimai.

 

Nuo 2022-04-05 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2022-03-28

Plačiau

2020-12-24 LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ, LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

NUOŠIRDŽIAI LINKIME SULAUKTI IR LINKSMAI ŠVĘSTI ŠVENTAS KALĖDAS !

TEGUL JUS LYDI SĖKMĖ IR LAIMĖ 2021 METAIS !

LIETUVOS KREDITAS

Plačiau

2020-11-03 2020-11-20 Visuotinis narių susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-11-20  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarties tvirtinimas.
 2. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-11-15 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba 

2020-11-03

Plačiau

2020-05-27 Asociacijos narių susirinkimas 2020-06-15

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-06-15  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarties tvirtinimas.
 2. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-06-01 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2020-05-27

Plačiau

2020-03-20 Asociacijos narių susirinkimas 2020-04-08

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-04-08  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarties tvirtinimas.
 2. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-03-21 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2020-03-20

Plačiau

2019-12-22 Su Naujaisias 2020 metais !

Su Šventom Kalėdom !

Laimingų, JUMS, Naujųjų 2020 Metų !!!

Lietuvos kreditas

Plačiau

2019-03-05 Visuotinis narių susirinkimas 2019-03-27

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2019-03-27 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2018 metais.

2. Asociacijos 2018  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimas.

5. Ataskaitos GC tvirtinimas.

6. Asociacijos planai 2019 metams.

7. Asociacijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

8. Einamieji klausimai.

Nuo 2019-03-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu: S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2019-03-05

Plačiau

2018-12-20 Su Šventom Kalėdom ir Naujais 2019 metais !

Su Šventom Kalėdom !

Laimingų, JUMS, Naujųjų 2019 Metų !!!

Lietuvos kreditas

Plačiau

2018-08-07 Susitikimas su Ukrainos finansinių istaigų asociacijos vadovais

Asociacijos Lietuvos kreditas būstinėje (S.Moniuškos g.27-1, Vilnius)  2018-08-07 dieną 10 val. vyks susitikimas su Ukrainos finansinių įstaigų asociacijos atstovais.

Lietuvos kreditas valdyba

Plačiau

2018-02-28 Visuotinis narių susirinkimas 2018-03-27

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo .

2018-03-27 dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita už asociacijos veiklą 2017 metais.

2. Asociacijos 2017  metų finansinė atskaitos  tvirtinimas.

3. 2017 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo įmokų ir lėšų panaudojimas.

5. Asociacijos planai 2018 metams.

6. Einamieji klausimai.

Nuo 2018-03-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2018-02-28

Plačiau

2018-01-04 2018-01-22 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2018-01-22  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarties tvirtinimas.
 2. Einamieji klausimai.

Nuo 2018-01-18 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2018-01-04

Plačiau

2017-12-12 2017-12-28 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2017-12-28  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarčių tvirtinimas.
 2. Sprendimo dėl Stabilizacijos  fondo lėšų tvirtinimas.
 3. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-12-22 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba

2016-12-12

Plačiau

Tarptautinė kredito unijų diena

Sveikiname kredito unijos narius, darbuotojus ir vadovus su Tarptautine kredito unijų diena!

Lietuvos kreditas

Plačiau

2017-08-21 Visuotinis narių susirinkimas 2017-09-05

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2017-09-05 dieną 12 val. adresu M.K.Čiurlionio g. 70, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Plačiau

2017-06-06 visuotinis nari? susirinkimas

2017-06-06 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.Susirinkimo darbotvark?:

 1. Stabilumo fondo valdymo tvarkos tvirtinimas.

 2. Stabilumo fondo l?š? gr?�inimo BKU Amber tvirtinimas.

 3. Sutar?i? su bankrutuojan?ia KU Amber tvirtinimas.

 4. Sutar?i? su KU Vilniaus kreditas perdavimo BKU Amber. tvirtinimas 

 5. Sutar?i? su KU Amber pakeitimo tvirtinimas.

 6. Asociacijos Stabilumo fondo l?š? perdavimo BKU Amber sutar?i? tvirtinimas.

 7. Klausim? sprendimo su KUVK  ir BKU AMber proceso ir sprendim? tvirtinimas.

 8. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-05-27 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipa�inti  adresu:  M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2016-05-22

Plačiau

2017-04-14 Kredito unij? turto kokyb?s patikrinimo rezultatai

Kredito unij? turto kokyb?s vertinimas: dauguma unij? kapitalo reikalavimus vykdo, tre?daliui jo stiprinimas aktualus

2017 m. balandio 14 d.

Lietuvos banko kartu su išor?s vertintojais vykdytas vienas iš kertini? kredito unij? reformos ?gyvendinimo etap? – turto kokyb?s vertinimas – atskleid?, kad daugumos kredito unij? kapitalas yra pakankamas. Kitos formuoja papildomus atid?jinius ir stiprina kapital?.

...

2017 m. yra pereinamasis laikotarpis, per kur? kredito unijos turi pasirengti vis? kredito unij? sektoriaus reform? ?gyvendinan?i? ?statym? nuostat? ?sigaliojimui nuo 2018 m. sausio 1 d.

Plačiau

2017-03-27 Ataskaitinis susirinkimas 2017-04-12

Asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)  ataskaitinis visuotinis nari? susirinkimas.

2017-04-12 dien?   12 val. adresu M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvark?:
1. Valdybos ataskaita u asociacijos veikl? 2016 metais.

2. Asociacijos 2016  met? finansin? atskaitos  tvirtinimas.

3. 2016 met? pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Stabilizacijos fondo ?mok? ir l?š? panaudojimas.

5. Asociacijos planai 2017 metams.

6. Einamieji klausimai.

Nuo 2017-04-02 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipainti  adresu:  M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2016-03-27

Plačiau

Asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis nari? susirinkimas ?vyks 2017-03-23

Informuojame, kad 2017-03-23 d. 12 val. adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius, ?vyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis nari? susirinkimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvark?:

 1. Stabilizacijos fondo komisijos veiklos u vis? laikotarp? ataskaita.
 2. Stabilizacijos fondo komisijos nari? atšaukimas.
 3. Asociacijos naujos ?stat? redakcijos tvirtinimas.
 4. Stabilizacijos fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos tvirtinimas.
 5. Einamieji klausimai.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, asociacijos nariai gal?s susipainti nuo 2017-03-13, adresu M. K. ?iurlionio g. 70, Vilnius.

Valdyba

2017-03-06

Plačiau

2017-02-20 Lietuvos bankas veiks, kaip prii?rim? rinkos dalyvi? partneris

Lietuvos bankas veiks ne tik kaip reiklus reguliuotojas, bet ir kaip prii?rim? rinkos dalyvi? partneris

2017 m. vasario 20 d.

Absoliuti dauguma Lietuvos banko prii?rim? finans? rinkos dalyvi? pripa?sta, kad centrinio banko priei?ra yra veiksminga, o respondentai aukštai vertina priei?ros darbuotoj? kompetencij? ir elges?, – tai rodo pirm? kart? atliktos tokio pob?dio apklausos rezultatai. Iš centrinio banko rinkos dalyviai tikisi konsultacij? ir pagalbos, operatyvios reakcijos ? paklausimus ir pranešimus, platesni? galimybi? dokumentus teikti elektronine forma.

http://www.lb.lt/lietuvos_bankas_veiks_ne_tik_kaip_reiklus_reguliuotojas_bet_ir_kaip_priziurimu_rinkos_dalyviu_partneris

 

Plačiau

Lietuvos banko atsakymai ? kredito unij? klausimus

2022-03-28 2022-04-15 Visuotinis narių susirinkimas

2016-12-16 SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS PERTVARKYM? IDAVIMO TAISYKL?S

SUTIKIMO VYKDYTI KREDITO UNIJOS PERTVARKYM? IŠDAVIMO TAISYKL?S

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2016 m. gruodio 13 d.

nutarimu Nr. 03-189

Plačiau

2020-11-03 2020-11-20 Visuotinis narių susirinkimas

Dėl asociacijos Lietuvos kreditas (j.a.k. 124139116)   visuotinio narių susirinkimo .

2020-11-20  dieną   12 val. adresu S.Moniuškos g. 27, Vilnius, įvyks asociacijos Lietuvos kreditas  visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Sutarties tvirtinimas.
 2. Einamieji klausimai.

Nuo 2020-11-15 d. su susirinkimo darbotvarke  susijusiais dokumentais galima susipažinti  adresu:  S.Moniuškos g. 27, Vilnius.

Valdyba 

2020-11-03

Plačiau

2016-06-22 Kredito unij? audito tarnyb? vadov? susitikimas

2016 m. birelio m?nesio 30 dien? 11 valand? ?vyks kredito unij? audito tarnyb? vadov? susitikimas asociacijos patalpose adresu: M.K.?iurlionio g. 70, Vilnius.

Plačiau

2016-06-14 Lietuvos kredito unijos

Kod?l neatliekamas LCKU aktyv? kokyb?s konsoliduotas su kredito unijomis patikrinimas?
Kod?l ?statym? projekte (pirmas paketas - CRR kelias) nenumatoma atlikti LCKU ir jai priklausan?i? KU AQR konsoliduot?  audit??

Plačiau

2016-06-14 Kredito unij? reforma

Kredito unijoms privalo b?ti palikta alternatyva prievartinei integracijai ? CKU, numatant kredito unijos teis? rinktis: naryst? CKU; arba savarankiškos kredito unijos veiklos form? bei jai taikytinus kapitalo, rizik? ribojan?i? normatyv?, rezerv? formavimo reikalavimus bei privalom? dalyvavim? savarankišk? kredito unij? savitarpio pagalbos mechanizme – autonominiame savarankišk? kredito unij? stabilizacijos fonde u CKU rib?.

Plačiau

2016-06-14 Kredito unij? reforma ir klaidos

Neišspr?sta ir neatskleista LCKU problema: LCKU veikla (2002 – 2016)  yra nuostolinga; KU ne?vertina LCKU nuostolio KU finansin?se atskaitomyb?se; LB nenumato LCKU ir KU konsoliduoto turto kokyb?s vertinimo (AQR – Assts quality review), nors tai yra b?tina siekiant atlikti teising? KU turto vertinim?. Apjungus KU ? CKU  (reforma CRR kelias) ?sigalioja CRR reikalavimai konsoliduotame CKU grup?s lygmenyje...

 

Plačiau

2016-06-14 Centrin?s Kredito Unijos (CKU) ?statym? projekt? skirtumai

CKU steigimo kokybini? reikalavim? ?vedimas, t.y. CKU turi b?ti nemaiau, kaip 50 mln. EUR konsoliduoto turto ir  j? gali  gali steigti ne maiau, kaip 3 kredito unijos: sudaroma galimyb? kurti CKU ,  ?vertinant kredito unij? specifik?; sudaromos galimyb?s vystyti regionus; sumainama  kredito unij? teisi? ir interes? paeidimo galimyb?; utikrinama, kad kredito unijos sudarys pakankamo dydio CKU grupes.

Plačiau

2016-06-14 Kredito unij? ?statymo projekto privalumai

Savarankiškai veikianti kredito unija: išlaikoma tiesiogin? atsakomyb? ir suinteresotumas KU nari?  d?l veiklos rezultat?; išnaudojama nari? iniciatyva ir suinteresuotumas  investuoti ? KU kapital?; puosel?jama KU iniciatyva ir vidinio tobul?jimo konkurencija; sudaromos s?lygos operatyvumui gerinti; išlaikoma regionini? inovacij? pl?tros galimyb?s; nepaeidiami kooperacijos principai (netaikomas prieverstinis jungimasis ? CKU); paliekama galimyb? visapusiškai išnaudoti asociacij? teikiamu kooperacijos privalumus.

Plačiau

2016-06-06 Senosioms Europos S?jungos alims kredito unijos reikalingos. O Lietuvai?

Kredito unijos, veikian?ios daugelyje valstybi? senbuvi? kaip kooperatiniai  bankai, bei taupomieji bankai Europos S?jungoje nuo seno atlieka didel? vaidmen?, ypa? remiant em?s ?k?, smulki?j? pramon? ir prekyb?. Šiuo metu jie sudaro apie 40 proc. Europos S?jungos finans? sektoriaus. Daugelis ES valstybi? ne tik finans? kriz?s laikotarpiu, bet ir v?liau kredito unijoms (kooperatiniams bankams) teik? valstyb?s pagalb?, steig? j? pertvarkymo fondus, integravo ? bendr? europin? kredito institucij? gaivinimo ir pertvarkymo sistem?, reikalavo ES institucijose sumainti neproporcingus reguliavimo kaštus maoms kredito institucijoms ir ?vesti ?mok? ? pertvarkymo fond? diferencijavimo princip? ir t.t.

Plačiau

2016-05-02 Problemos, kurios stabdo kredito unij? reform?

Neišspr?sta ir neatskleista finansinio konglomerato - Lietuvos centrin? kredito unija (LCKU) ir jai priklausan?i? kredito unij? finansin? situacija: LCKU veikla (2002 – 2016)  yra nuostolinga; kredito unijos  (KU) ne?vertina LCKU nuostolio  savo finansin?se atskaitomyb?se; LB nenumato LCKU turto kokyb?s vertinimo (AQR – Assts quality review), nors tai yra b?tina siekiant atlikti teising? KU turto vertinim?; nevykdoma LCKU finansinio konglomerato konsoliduota finansin? atskaitomyb?.

Plačiau

2016-04-18 Asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis narių susirinkimas 2016-05-03

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 3 dieną,12 valandą, adresu M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius, Vvyks asociacijos Lietuvos kreditas visuotinis narių susirinkimas.

Plačiau